Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× khô bò miếng 500g Khô bò sốt chanh mật ong JEJU (Bò miếng) 500g
1 x 850.000 
850.000 
850.000 
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 850.000 
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 880.000 

Phiếu ưu đãi